Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

30 Haziran 2017 Cuma

Öğrencilerimizin dikkatine; 
Üniversitemizin 1/12/2011 tarihli ve 28129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kaldırılmış olup,  yerine 28/06/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmi Gazete’de yeni yönetmelik yayınlanmıştır.

Eski yönetmelikten farklı olarak yeni yönetmelikte; İlk kayıt, Eğitim öğretim süresi, Ders muafiyeti ve intibak, Öğrenim harcı, Yarıyıl kayıtları, Derse kayıt esasları, Ders ekleme-çıkarma işlemi, Üst yarıyıllardan ders alma, Mazeret sınavı, Notlar, Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi ve Özel öğrenci olarak öğrenim görme maddelerinde önemli değişiklik ve eklemeler yapıldı.

Yeni yönetmelik ile eski yönetmelik arasındaki önemli farklılıklar için tıklayınız.

Yeni yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.