Komisyonlar Ve Görev Dağılımları

 
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KOMİSYONLAR VE GÖREV DAĞILIMLARI
 
Fakülte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu
Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
 
Fakülte Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 
Fakülte ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörü
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 
Fakülte Web Sayfası Yönetimi Komisyonu
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Başkan)
Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
 
Fakülte Spor Etkinlikleri Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Başkan)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
 
Fakülte Tanıtım Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 
Fakülte Burs Komisyonu
Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
    
Fakülte Bologna Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 
Fakülte İç Kontrol Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Etem AZMANOĞLU (Üye)
Cem KAVALCI (Üye)
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim ve Öğretim Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Okul Deneyimi ve Uygulamaları Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
 
Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)