Komisyonlar Ve Görev Dağılımları

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KOMİSYONLAR VE GÖREV DAĞILIMLARI

Fakülte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu

Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye

Fakülte Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Başkan)

Arş Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)

Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)

Fakülte ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Erasmus/ Farabi/Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Banu BEKÇİ

Arş Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)

Fakülte Web Sayfası Yönetimi Komisyonu
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Başkan)

Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
 

Fakülte Spor Etkinlikleri Komisyonu
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Başkan)

Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)

Fakülte Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)

Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)

Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)

Fakülte Burs Komisyonu

Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
 

Fakülte Bologna Komisyonu

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)

 

Fakülte İç Kontrol Komisyonu

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)

Etem AZMANOĞLU (Üye)

Ahmet VATANSEVER (Üye)

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim ve Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)
 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Okul Deneyimi ve Uygulamaları Komisyonu

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)

Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)

Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Başkan)

Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)

Arş. Gör. Gülşen ÇELİK (Üye)

Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER (Üye)

Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)

Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)

Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)