Misyon-Vizyon

Misyon
Misyonumuz; yaratıcılığı destekleyen, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim – öğretim anlayışı içinde mimari ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek, topluma ve bilim dünyasına saygılı, teknolojiye entegre olabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışan, sanat ve yaratıcılığı temel ilkeleri olarak kabul eden paylaşımcı, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapabilen, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Vizyon
Bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, sanatsal gelişmeleri en yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın fakültelerden biri olmaktır.
Amaç
Çağdaş eğitim kriterlerine uygun olarak eğitim kalitesini günden güne arttıran, ulusal ve uluslararası rakipleriyle daima rekabet edebilecek fiziksel, idari ve akademik altyapıyı sürekli güçlendirmektir.
Hedefler
Belirtilen amaçlara ulaşabilmek için;
  • fiziksel olarak mekan eksiklerini gidermek (derslik, atölye, laboratuvar, çalışma ofisleri, çalışma salonları vs. )
  • öğretim elemanlarının akademik faaliyetler konusunda aktif olmalarını sağlamak
  • yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantıları takip ederek modern ve yenilikçi çalışmalar ortaya koymak
  • güncel bilgiye erişebilmek
  • öğrencilerimizi en iyi ve en doğru bir şekilde eğitebilmek amacıyla, sürekli gelişim halinde olmak
hedeflenmektedir.
Kalite Politikası
Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz amaç ve hedeflerimize ulaşmak adına, ülkemizi kendi alanımızda en iyi şekilde temsil edebilecek elemanlar yetiştirmeyi ve bunu sürdürülebilir kılarak kalitemizi bu politika çerçevesinde ortaya koymaktır.