Dekanın Mesajı

                                                                                  
23 Haziran 2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17 Nisan 2013 tarihli toplantısında 8 bölümün açılmasına karar verilmiştir. Bunlar; Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarımı, Geleneksel El Sanatları, Şehir ve Bölge Planlama ile Görsel Sanatlar ve Tasarımı bölümleridir. Zihni Derin Yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ilk öğrencilerini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında alarak Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemizde şu an için sadece Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrenci kabul etmektedir. Diğer bölümlerimizde akademik eğitime başlamak için çalışmalar devam etmektedir. Fakültemiz; Peyzaj Mimarlığı Bölümü 107 öğrencisi, 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi ile yoluna devam etmektedir. Henüz öğrencisi bulunmayan Mimarlık Bölümünde bulunan 2 Dr. Öğr. Üyesi de, kuruluş ve gelişme aşamasında olan Fakültemizin akademik ve idari işleyişinin yürütülmesinde hizmet vermektedir. Erasmus kapsamında yurtdışında çeşitli üniversitelerle anlaşmalar yapan Fakültemizde akademik personel ve öğrenci değişimi programlarına özel önem verilmektedir. Fakültemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında gerek üniversite gerek Rize ilinde gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinlikler ile öğrencilerimizin sosyal yaşamı daha da zenginleştirilmekte ve üniversite-halk arasında bütünleşik bir yaşam yaratılmaktadır. Yine, güz ve bahar dönemlerinde düzenlenen çeşitli sportif faaliyetler de öğrencilerin birlik beraberliğini pekiştirerek sosyal gelişimlerine imkân vermektedir. Sonuç olarak; insana ve doğaya önem veren, sanat ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, yeniliklere açık, özgür düşünce ve eleştirel mantığa sahip, girişimci, sanat, kültür ve estetik bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim kurumları arasında yerini almak için vizyonunu buna göre şekillendiren, etik ve akademik değerlerine bağlı bir Fakülte olma yolunda ilerlemekteyiz.

 
                                                                                                Dekan
                                                                                   Prof. Dr. Gökhan ABAY