Komisyonlar Ve Görev Dağılımları

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KOMİSYONLAR VE GÖREV DAĞILIMLARI
 
Fakülte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Doç. Dr. Ö. Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Deryanur DİNÇER (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY (Üye)Fakülte Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 

Fakülte Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Üye)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
 

Fakülte Web Sayfası Yönetimi Komisyonu
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Başkan)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
 

Fakülte Spor Etkinlikleri Komisyonu
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Başkan)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Hüseyin ÖGÇE (Üye)Fakülte Tanıtım Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Esra LAKOT ALEMDAĞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞATIROĞLU (Üye)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Hüseyin ÖGÇE (Üye)
 
 
Fakülte Burs Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Esra LAKOT ALEMDAĞ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞATIROĞLU (Üye)
 
Fakülte Bologna Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Deryanur DİNÇER (Başkan)
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY (Üye)
Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
Fakülte İç Kontrol Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Etem AZMANOĞLU (Üye)
Mahmut KOÇAN (Üye)
 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim ve Öğretim Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Deryanur DİNÇER (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞATIROĞLU (Üye)
 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Okul Deneyimi ve Uygulamaları Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞATIROĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Üye)
Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
Arş. Gör. Hüseyin ÖGÇE (Üye)
 
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Deryanur DİNÇER (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)
Arş. Gör. Hüseyin ÖGÇE (Üye)

 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞATIROĞLU (Üye)
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Başkan)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Deryanur DİNÇER (Üye)


 
Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Gökhan ABAY (Başkan)
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Üye)
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Esra LAKOT ALEMDAĞ (Üye)


Akreditasyon Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Başkan)
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi. Deryanur DİNÇER (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Esra LAKOT ALEMDAĞ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)

Birim Kalite Güvence Komisyonu
Doç. Dr. Banu BEKCİ (Birim Temsilcisi)
Ethem AZMANOĞLU (Birim Sekreteri)
Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Üye)
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi. Deryanur DİNÇER (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Esra LAKOT ALEMDAĞ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Selda AL ŞENSOY (Üye)
Arş. Gör. Merve ÜÇOK (Üye)